Skip to main content

HSA- & SITHS

- Almasoft - ett av Sveriges ombud för HSA och SITHS

HSA- & SITHS-ombud

HSA (Katalogtjänst HSA)

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Tack vare katalogtjänst HSA kan man enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet.

SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS används också för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Almasoft är direktanslutna till SITHS och kan därmed utfärda elektroniska identitetshandlingar.

Vid beställning av SITHS eID, skickas dessa hem till folkbokföringsadressen och är giltiga i 5 år. Kortinnehavaren måste därefter kontakta en ID-administratör, för hjälp med aktivering av kort. Kortinnehavaren måste personligen aktivera sitt kort.

HSA och SITHS ägs av Inera. Läs mer här

Kontakta oss för att ansluta din klinik till HSA.

Medarbetaruppdrag

Med Almasoft som ditt HSA ombud och leverantör av SITHS-kort kan vi även erbjuda den utökade tjänsten Medarbetaruppdrag som ger dig behörighet att hantera e-frikort. Kontakta oss för beställning.

Länk till eFrikort: https://efrikort.cgi.se/