Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

Guldsupport

Komplett IT-service och garanti med vårt Guldavtal

Tjänsten innebär att vi blir er samarbetspartner och tar ett helhetsgrepp om ert system där vi tar fullständigt ansvar.

För en fast månadskostnad står vi för all service på plats och på distans samt gör de uppdateringar som ni och ert datorsystem kräver för god funktion. Ni får alltså obegränsat med konsulttid för att ert system skall fungera optimalt.

Det ingår också ett garanti- och tjänstepaket som innehåller internetbackup, fjärrsupport, garanterad inställelsetid och förebyggande servicebesök. Detta maximerar säkerheten så vi kan ge så snabb hjälp som möjligt samt förbygga framtida problem.

Om olyckan ändå är framme är vi alltid på plats så snabbt som möjligt, senast inom ett dygn. Vi garanterar dessutom att det aldrig dröjer mer än fyra timmar innan arbetet påbörjas, allt för att minimera stilleståndskostnaderna.

Köper ni datorhårdvara utav oss hanterar vi alla garantiärenden och ersätter kostnadsfritt produkter som eventuellet går sönder under avtalstiden. Avtalet löper på 36 månader. Detta för att ni skall veta att ert system kommer fungera så störningsfritt som möjligt i tre år. Avtalet ger säker drift utan oväntade utgifter.

Ni får följande med ett Guldavtal

  • Funktionsgaranti på ert datorsystem, journalprogram samt röntgen/bildhanteringsprogram
  • Garanterad inställelsetid vid driftstopp
  • Fri support och service med hög tillgänglighet på plats och med fjärrstyrning
  • Kvartalsvis förebyggande servicebesök
  • Fritt underhåll samt uppdateringar av systemet och era program
  • eBackup
  • Jobba på distans
  • Utförlig dokumentation av nätverket

Pris

Enligt offert