Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

eBackup

Sov gott om natten med en säker backup

ALMASOFT har under många år testat och utvärderat olika system för eBackup, men inte förrän nu hittat ett som håller måttet.

Vi vet att er data såsom journal, röntgenbilder och dokument är ovärderlig. Därför är kraven på en backuptjänst höga:

  • Säker överföring från din klinik till backup-platsen
  • Bergsäker lagring, så att din data är i tryggt förvar
  • Snabb återläsning, så att du lätt kan återställa när behovet dyker upp

Med ALMA eBackup får du kontinuerlig backup på ALMA, dina digitala röntgenbilder och dina dokument i t.ex. Word och Excel. Men vår backuptjänst går ett steg längre: Kvalitetssäkrad innehållskontroll. Det innebär:

  • Daglig kontroll av behörig tekniker
  • Regelbundna teståterläsningar av ALMA Tandvårdssystem

För att uppfylla de krav på säkerhet och på återläsningstid som ställs på en tandläkarpraktik, är det viktigt att man väljer rätt komponenter. Därför finns det vissa systemkrav på val av hårdvarubrandvägg, speglade hårddiskar och Internetuppkoppling.

För att säkerställa att ni har den utrustning som krävs kontaktar vi er, kvalitetssäkrar och installerar vad som behövs, för att ni skall kunna sova gott om natten.

Systemkrav

  • Minst 2 mbit ADSL
  • Ej mobilt bredband

Pris

712kr inkl. moms. per månad.

Installation: 1 875kr inkl. moms.