Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

ALMA Tandteknikersystem

Detta ingår i ALMA Tandteknikersystem:

Utökad prislistefunktion
Obegränsat antal prislistor på både material och åtgärder.
Modulen ger dig möjlighet till kundanpassade prislistor med individuella åtgärdsnummer för att tillfredsställa kundens alla önskemål och krav. Prislistan kopplas till kunden en gång och förenklar din debitering.

Kostnadsförslag
Säljande kostnadsförslag med kopieringsfunktion. Snabb generering av kostnadsförslag till befintliga och nya kunder på både bildskärm och skrivare. Möjlighet att kopiera redan gjorda kostnadsförslag till ett nytt. Lagras i datorn för enkel uppföljning och snabb tillgänglighet.

Etikettmodul
Etikett för streckkodsläsning, specialanpassad produkt- och adressetikett. Etikett med streckkod för snabb sökning av rätt order. Automatisk utskrift av adressetikett och etikett för specialanpassad produkt vid utskrift av faktura/följesedel. Ger dig rätt etikett vid rätt tillfälle för snabbare administration.

Klinik & landstingshantering
Koppla flera tandläkare till en klinik samt flera kliniker till ett landsting. Inställningar, såsom prislistor m.m., kan ärvas från klinik till tandläkare för snabbare registrering. Följesedel till tandläkaren och samlingsfaktura till kliniken. Ger dig samlad statistik för en hel klinik eller ett helt landsting. Enkel administration som uppfyller dina kunders önskemål och krav.

Tekniker & avdelninghantering
Produktions- och beläggningsplanering med detaljerad statistik. Uppdelning av åtgärder kan göras på obegränsat antal delmoment och tekniker. Detta ger dig snabb uppföljning och statistik uppdelat på lab., avdelningar och tekniker.

Utökad kundreskontra
Sökbarhet och utökad överblick av utestående fordran. Kraftfullt filter och sökfunktion på all utestående fordran på kund och klinik. Modulen förstärker och förenklar överblicken i CRM delen. Ger snabbare kontroll på utestående fordran och förfallna fakturor.

Påminnelsehantering
Påminnelser och krav i flera steg. Obegränsat antal påminnelser med automatiserad hantering för påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Snabb administration av tråkigt arbetsmoment.

Utökad rabatthantering
Upplägg och styrning av rabattsystem på alla nivåer. Fasta och stafflade rabattsystem som ger fakturarabatt/bonusutbetalning. Beräkning kan göras på antingen omsättning eller betalt belopp och gälla arvode eller material. ALMA håller sedan reda på rabatt/bonus-grundande summa. Dessutom hanteras avdrag för rabatt respektive rapporter för bonusutbetalning automatiskt. Spar administrativ tid och ger dig full kontroll.

Räntefakturering
Hantering för att skapa räntefakturor på försenade inbetalningar. Listar alla sena betalningar för att ge manuell överblick och beslutsunderlag för räntefakturering. Ger dig överblick av effekten på försenade betalningar.

Valutahantering
Hantering av utländsk valuta. Omvandlar priser automatiskt i prislistan och hanterar eventuell valutadifferens mellan fakturering och betalning. Spar tid och ger dig ett korrekt bokföringsunderlag.

Inköps- & materialadministration
Noggrann bokföring av lagret med batchnummer automatiskt på faktura/följesedel. Alla inköp registreras med leverantör, batchnummer och serienummer, inköpt mängd m.m. Utifrån detta får man ut rapporter såsom lagerbok, inköpsredovisning och lagerinventering. Valbart i systeminställningar om man önskar batchnummer utskrivet på faktura/följesedel. Full spårbarhet och kontroll på ditt material.

Omgörning
Registrering av omgörningar. Ger dig statistik såsom premierande/belastande omgörningar per tekniker, omgörningar/ kund, samt komplett omgörningsjournal. Korrekt data på produktion per kund och tekniker.

Behörighetsnivåer
Inloggning med behörighetsnivåer. Individuell inloggning där en utsedd systemadministratör tilldelar behörighet till vad respektive användare får tillgång till i programmet. Ökad säkerhet och styrning.

Patientjournal
Samlad information om patientens tidigare gjorda tänder och färgnyanser. I patientjournalen kan ni anteckna fakta, kommentarer och avvikelser för ett speciellt arbete. Journalen knyts direkt till patienten. Detta gör att man lätt kan få en komplett sammanställning på allt som är gjort och antecknat på en patient. Full spårbarhet och samlad information spar tid.

Buffertutskrift
Samlad utskrift av alla fakturor och följesedlar. Ger möjlighet att ”samla” dagens alla fakturor och följesedlar för utskrift vid ett och samma tillfälle. Effektiviserar din hantering av fakturor och följesedlar.

Statistik
Detaljerat rapportpaket på din produktion och din omsättning. Ett stort antal detaljerade rapporter såsom tio i topp, omsättning, åtgärder m.m. Utökad statistik för bättre uppföljning och planering.

Orderhantering
Modul för inbokning av inkomna arbeten. Registrering av önskat färdigt datum ger bra hjälp med sammanställning av dagens utleveranser samt beläggning på labbets olika avdelningar och tekniker. Med hjälp av denna modul kan man även registrera och hålla reda på arbeten ute på provning. Alla åtgärder och allt material som skrivs in på ordern genererar automatiskt underlag till faktura/följesedel. Säker och effektiv produktionsplanering.

Leveranstavla
Grafisk plocklista/körorder. Sammanställer alla klara arbetsorder efter leveransdatum i ett grafiskt översiktsfönster. För tydlig översikt grupperas de olika leveranssätten ni har såsom, egen bil eller externt bud. Funktion finns för att lägga till andra uppdrag såsom hämtning, inköp m.m. Full kontroll på utgående jobb och beställda hämtningar ger dig en effektivare logistik.