Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

Avtalsbilagor

Avtalets konstruktion och avtalstolkning

Följande handlingar utgör en integrerad del av Avtalet:

  • Anslutningsavtal HSA mellan Almasoft och Inera
  • Anslutningsavtal SITHS mellan Almasoft och Inera