Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

HSA/SITHS

ALMASOFT AB ombud för INERA

HSA (Katalogtjänst HSA)

En elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges landsting och regioner och hos privata vårdgivare. Informationen i HSA förvaltas av Inera AB. Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Informationen i HSA utgör grunden för många andra tjänster. Som exempel är Nationell patientöversikt (NPÖ) och SITHS (identifikationstjänst) beroende av informationen som finns i HSA. Läkemedelsförteckningar för patienter, patientöversikter finns och ytterligare tjänster är på gång. Informationen i HSA används också av olika sök- och jämförelsetjänster, som till exempel Hitta och jämför vård i 1177.se, OmVård.se, hitta.se, 118 800 med flera. Fördelen med att finnas registrerad i HSA är att ni finns sökbara och representerade på den självklara platsen för vård. Och får tillgång till vårdrelaterade tjänster.

För anslutning till HSA krävs att din mottagning är registrerad vårdgivare hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

SITHS (E-tjänstelegitimation)

Finns man registrerad i HSA så kan man via sitt ombud beställa en e-tjänstelegitimation (SITHS).
Ett SITHS-kort innehåller en personlig e-legitimation och ett tjänstecertifikat. SITHS är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa, som också blir alltmer integrerad med andra tjänster. Framförallt behövs SITHS-kort för inloggning till landstingens redovisning.

Medarbetaruppdrag

Med Almasoft som ditt HSA ombud och leverantör av e-tjänstelegitimation kan vi även erbjuda den utökade tjänsten Medarbetaruppdrag som ger dig behörighet att hantera e-frikort. Kontakta oss för beställning.

Organisationscertifikat

För att beställa eller förnya ert certifikat för kommunikation med försäkringskassan, gå till ALMA verktyg och under fliken Certifikat kan ni lägga er beställnng.
Med registrering i HSA får ni möjlighet till SITHS organisationscertifikat för den dagliga kontakten med Försäkringskassan.

Pris

 Pris/mån inkl. momsPris/år inkl. moms
Grundavgift HSA*
*1 organisation, 1 mottagning
385 4 620
Tillkommande behandlare/mottagning 38 450
SITHS E-tjänstecertifikat/behandlare i HSA 63 750
SITHS organisationscertifikat 146 1 755
Rabatt SITHS org.certifikat vid anslutning till HSA -51 -615

Uppläggningskostnad Medarbetaruppdrag, eFrikort, 500kr inkl. moms.