Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

HSA/SITHS

ALMASOFT - ett av Sveriges ombud för HSA och SITHS

HSA (Katalogtjänst HSA)

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Informationen i HSA används av många e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika it-system.

Det är mycket viktigt att informationen som finns i HSA är korrekt och speglar nuläget i en organisation. För att alla organisationer och tjänster som registrerar uppgifter HSA ska hantera uppgifterna på ett korrekt sätt, finns ett gemensamt regelverk framtaget (HSA policy). Att regelverket följs kontrolleras minst en gång per år via både interna och externa revisioner. Revisionerna följs upp och åtgärdsplaner tas fram där det finns behov.

Informationen i HSA utgör grunden för många andra tjänster. Som exempel är Nationell patientöversikt (NPÖ) och SITHS (identifikationstjänst) Pascal och Stöd och behandling beroende av informationen som finns i HSA. Informationen i HSA används också av olika sök- och jämförelsetjänster, som till exempel Hitta vård på 1177.se. Fördelen med att finnas registrerad i HSA är att ni finns sökbara och representerade på den självklara platsen för vård. Och får tillgång till vårdrelaterade tjänster.

Kontakta oss för att ansluta din klinik till HSA.

För anslutning till HSA krävs att din klinik är registrerad vårdgivare hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

SITHS eID

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS används också för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Alla regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter kan använda Identifieringstjänst SITHS.

Finns man registrerad i HSA så kan man via sitt ombud beställa ett SITHS-kort.

Medarbetaruppdrag

Med Almasoft som ditt HSA ombud och leverantör av SITHS-kort kan vi även erbjuda den utökade tjänsten Medarbetaruppdrag som ger dig behörighet att hantera e-frikort. Kontakta oss för beställning.

Funktionscertifikat

För att beställa eller förnya ert certifikat för kommunikation med försäkringskassan, gå till ALMA verktyg och under fliken Certifikat kan ni lägga er beställnng.