Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

DentalEye - ett bildhanteringsprogram med oslagbart arbetsflöde

I bildhanteringsprogrammet arbetar du väldigt mycket och under många år framåt. DentalEye följer det arbetsflöde du är van vid och låter dig välja vilka apparater du vill koppla till.

Bildhanteringssystemet är spindeln i nätet i den digitaliserade praktiken. Hit ska sensorer, kameror och journalsystem anslutas.  En stor del av arbetet med diagnos, dokumentation och kommunikation görs här och när praktiken byter utrustning vill man inte tvingas byta till ett nytt bildhanteringssystem och börja om från början. DentalEye är ett system som är öppet för integration mot marknadens alla sensorer, bildplattesystem, panoramaapparater, 3D-röntgen, intraorala kameror och digitala kameror. Med DentalEye har du ett system för alla dina bilder, vilket gör ditt arbete både snabbare och mer överskådligt. DentalEye är också öppet för integration mot alla journalsystem och system för bildöverföring över Internet. Det är anpassat för Microsoft Windows och lagrar bilddatabasen i SQL Server. Möjlighet finns att flytta med gamla bilder.

"Tandläkare arbetar med  människor – inte datorer" - Läs mer i vår folder om DentalEye


Jag vill veta mer, kontakta mig!