21 januari 2022

Ny version av ALMA Tandvårdssystem

Trots diger testning visade sig version 12 av ALMA ha små barnsjukdomar när den väl fick komma ut i verkligheten.
Men tack vare våra duktiga programmerare och engagerad hjälp och värdefulla synpunker från våra användare har vi nu lyckats lokalisera och åtgärda problemen. 
Så nu finns en ny och tillputsad version av ALMA ute för nedladdning, version 12.0.2!

I denna version har vi löst ett antal problem, både större och mindre, som rapporterats in till oss.
Versionen är viktig då den korrigerar ett problem där, en daganteckning, vid ett visst arbetssätt, antingen inte sparades eller inte signerades på ett korrekt sätt.
Vi har även lyssnat på era åsikter och gjort förändringar i grafiken på de mest inkomna önskemålen.

Följande är åtgärdat:

 • Daganteckningar
  • Problem med felmeddelande när man från daganteckningarna använde någon av genvägarna på Patientinformationen för att öppna genvägens funktion är löst.
  • Problemet där en daganteckning vid ett arbetssätt inte sparades eller signerades korrekt är löst. Arbetssättet är att man skapat en ny daganteckning, signerat denne på raden, inte lämnat fältet Sign med markören och sedan bytt patient via tidboken. Övriga arbetssätt har fungerat korrekt.

 • Uppgifter
  • Problem med felmeddelande när man arbetade i någon av panelerna (exempelvis Osignerade daganteckningar) och osparade data fanns där sedan bytte patient till annan i listan är åtgärdat.

 • Faktura
  • Problemet som gav ”Vitt blad”, det vill säga att fakturan fortsatt skrevs ut efter det att FK meddelat exempelvis avvikande belopp eller otillåten åtgärdskombination är korrigerat. Utskriften avbryts nu korrekt när meddelande från FK kommer, ingen utskrift sker så att korrigering kan göras.
 • Layout
  • Vid arbete med delad layout blir inte längre rutnätet i daganteckningarna vitt när osparade data finns och byte sker till annan flik (daganteckningen sparades korrekt, problemet var helt visuellt).

 • Tidbok
  • I Tidboken har funktionen där man lägger ut förbokningsmallar fått tillbaka sin färg.
  • Problem där patient inte byttes vid högerklick i tidboken vid ett sällsynt arbetssätt (via Huvudmenyn → Funktioner → Tidbok med menyn i infällt läge och flera gånger efter varandra är åtgärdat.
 • Diverse
  • Länkarna till vår egen hemsida i menyn Länkar fungerar nu korrekt.
  • Huset som visas framför den öppna kliniken i Klinik-menyn visas nu även direkt efter programstart, inloggning eller klinikbyte.
  • I Patienter-fliken är nu fliken Personalia alltid markerad när man öppnar eller lägger till en ny patient.
  • Filändelsen för PDF-filer är nu med i filnamnet när en rapport exporteras till PDF och behöver inte skrivas dit manuellt. Skulle man råka ta bort det så sparas filen ändå som en PDF.
  • Problem med felmeddelande vid stängning av Systeminställningarna (om ej pinnad meny) är åtgärdat.
  • Vi har bytt ut ”Landsting” mot ”Region” i menyer och dialoger.

 • Grafik - Följande punkter har vi gjort med avseende på de synpunkter vi fått in på grafiken
  • Vi har satt all text i programmet till svart i stället för mörkgrå för att kontrasten i programmet ska bli bättre och tydligare.
  • Kolumnerna i Daganteckningarna är nu ”släppta” så att det är fritt fram att ändra bredd på dem. Observera att kolumnen Notering tar den plats som finns att ta, den blir så stor som de andra kolumnerna tillåter och kan inte göras liten. Tänk också på att utseendet på dina nuvarande Daganteckningar finns sparat som en inställning. Du behöver därför ta bort dessa genom att du högerklickar i Daganteckningarna och väljer ”Återställ denna dialog”. Därefter kan du justera kolumnerna efter eget tycke. Tips! Du kan dubbelklicka på strecken mellan kolumnnamnen så justeras storleken på kolumnen efter rubrikens namn.
  • I Betala-dialogen har vi gjort ikonerna på knapparna samt beloppen större så att de motsvarar storleken i version 11.
  • Vi har ökat indikatorerna (CAVE, dok, LT, Ej FK osv) och knapparna i den övre patientinformationen för mer tydlighet.
  • För ökad överblick har vi flyttat in landstingsuppgifterna (numer Region) och en del av FK-uppgifterna till fliken Personalia. Vi har tagit kvarvarande uppgifter från fliken FK/Landsting och flyttat det till fliken Andra uppgifter (fd Klinikuppgifter). Resultatet har blivit två flikar istället för tre.

ALMASOFT
046-23 81 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

©  ALMASOFT. All rights reserved.

Webbsida skapad av Joomlaproffs