Skip to main content

Vad tycker användarna om Qdent?

Så här säger TandCity i Malmö

"Att erbjuda en högkvalitativ tandvård har alltid varit vårt fokus. Nu har vi tagit det ett steg längre genom att investera i kvalitets- och ledningsprogrammet Qdent som är speciellt utformat för tandvårdskliniker. Vi vill att våra patienter ska känna sig trygga med att de hos oss får bästa möjliga tandvård. Med hjälp av Qdent har vi fått ytterligare ett verktyg för att upprätthålla en hög kvalitet gällande behandlingar, patientsäkerhet och miljö.  

Förutom att förenkla vårt kvalitetsarbete så håller programmet även oss uppdaterade på det senaste inom lagar och regler. 

Genom att använda detta program hoppas vi kunna leverera en trygg, tillgänglig och kvalitativ tandvård som kan växa och möta framtidens behov.  Med hjälp av programmet ser vi även över våra miljöaspekter såsom hantering av avfall och val av leverantörer. Att värna om vår miljö och tänka långsiktigt i dessa frågor är något som är viktigt för oss. 

Kvalitetsarbete är en ständig process och med hjälp av Qdent kan vi enkelt se till att alla våra medarbetare kan följa och vara delaktiga i detta. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi tror att Qdent kommer hjälpa oss i arbetet med vårt mål: att erbjuda Malmös bästa tandvård. "