Skip to main content

Vad ingår i startavgiften för ett komplett ALMA TTS

- Faktureringsprogrammet som ger tandteknikern mer tid för hantverk och större kontroll över verksamheten

Utökad prislistefunktion

Obegränsat antal prislistor på både material och åtgärder, ger dig möjlighet till kundanpassade prislistor med individuella åtgärdsnummer för att tillfredsställa kundens alla önskemål och krav. Prislistan kopplas till kunden en gång och förenklar din debitering.

Kostnadsförslag

Snabb generering av kostnadsförslag till befintliga och nya kunder på både bildskärm och skrivare. Möjlighet att kopiera redan gjorda kostnadsförslag till ett nytt. Lagras i datorn för enkel uppföljning och snabb tillgänglighet.

Etikettmmodul

Ger dig rätt etikett vid rätt tillfälle för snabbare administration. Etikett för streckkodsläsning, specialanpassad produkt- och adressetikett. Etikett med streckkod för snabb sökning av rätt order. Automatisk utskrift av adressetikett och etikett för specialanpassad produkt vid utskrift av faktura/följesedel.

Tekniker-, & avdelningshantering

Produktions-, och beläggningsplanering med detaljerad statistik. Uppdelning av åtgärder kan göras på obegränsat antal delmoment och tekniker, vilket ger en snabb uppföljning och statistik uppdelat på lab., avdelningar och tekniker.

Utökad kundreskontra

Full kontroll på utestående fordringar och förfallna fakturor. Tack vare ett kraftfullt filter och en smidig sökfunktion får du en effektiv sökbarhet och en riktigt bra överblick.

Räntefakturering

Hantering för att skapa räntefakturor på försenade inbetalningar. Listar alla sena betalningar för att ge manuell överblick och beslutsunderlag för räntefakturering. Ger dig överblick av effekten på försenade betalningar.

Valutahantering

Hantering av utländsk valuta. Omvandlar priser automatiskt i prislistan och hanterar eventuell valutadifferens mellan fakturering och betalning. Spar tid och ger dig ett korrekt bokföringsunderlag.

Omgörning

Ger dig statistik såsom premierande/belastande omgörningar per tekniker, omgörningar/ kund, samt komplett omgörningsjournal. Korrekt data på produktion per kund och tekniker.

Behörighetsnivåer

Inloggning med behörighetsnivåer, individuell inloggning, där en utsedd systemadministratör tilldelar behörighet till vad respektive användare får tillgång till i programmet. Ökad säkerhet och styrning

Klinik-, & landstingshantering

Ger dig möjlighet att koppla flera tandläkare till en klinik, eller flera kliniker till ett landsting. Inställningar, såsom prislistor m.m., kan ärvas från klinik till kopplad tandläkare för snabbare registrering. Du kan skriva ut följesedel till tandläkaren och samlingsfaktura till kliniken, samt få samlad statistik för en hel klinik eller ett helt landsting. Enkel administration som uppfyller dina kunders önskemål och krav.

Inköps-, & materialadministration

Full spårbarhet och kontroll på ditt material. Noggrann bokföring av lagret med batchnummer automatiskt på faktura/följesedel. Alla inköp registreras med leverantör, batchnummer och serienummer, inköpt mängd m.m. Utifrån detta får man ut rapporter såsom lagerbok, inköpsredovisning och lagerinventering. Valbart i systeminställningar om man önskar batchnummer utskrivet på faktura/följesedel.

Utökad rabatthantering

Upplägg och styrning av rabattsystem på alla nivåer. Fasta och stafflade rabattsystem som ger fakturarabatt/bonusutbetalning. Beräkning kan göras på antingen omsättning eller betalt belopp, och gälla såväl arvode som material. ALMA håller sedan reda på rabatt/bonusgrundande summa. Dessutom hanteras avdrag för rabatt respektive rapporter för bonusutbetalning automatiskt. Du sparar administrativ tid och får dessutom full kontroll.

Buffertutskrift

Samlad utskrift av alla fakturor och följesedlar. Ger möjlighet att ”samla” dagens alla fakturor och följesedlar för utskrift vid ett och samma tillfälle. Effektiviserar din hantering av fakturor och följesedlar.

Påminnelsehantering

Obegränsat antal påminnelser med automatiserad hantering för påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Statistik

Detaljerat rapportpaket på din produktion och din omsättning. Ett stort antal detaljerade rapporter såsom tio i topp, omsättning, åtgärder m.m. Utökad statistik för bättre uppföljning och planering.

Patientjournal

Samlad information om patientens tidigare gjorda tänder och färgnyanser. I patientjournalen kan du anteckna fakta, kommentarer och avvikelser för ett speciellt arbete. Journalen knyts direkt till patienten. Detta gör att man lätt kan få en komplett sammanställning på allt som är gjort och antecknat på en patient. Full spårbarhet och samlad information spar tid.

Orderhantering

För inbokning av inkomna arbeten. Registrering av önskat färdigt datum ger bra hjälp med sammanställning av dagens utleveranser samt beläggning på labbets olika avdelningar och tekniker. Med hjälp av denna modul kan du även registrera och hålla reda på arbeten ute på provning. Alla åtgärder och allt material som skrivs in på ordern genererar automatiskt underlag till faktura/följesedel. Säker och effektiv produktionsplanering.

Leveranstavla

Grafisk plocklista/körorder. Sammanställer alla klara arbetsorder efter leveransdatum i ett grafiskt översiktsfönster. För tydlig översikt grupperas de olika leveranssätten du har, såsom egen bil eller externt bud. Funktion finns för att lägga till andra uppdrag såsom hämtning, inköp m.m. Full kontroll på utgående jobb och beställda hämtningar ger dig en effektivare logistik.