Skip to main content

Vad ingår i ett komplett Alma TLS?

- Tandläkarsystemet du lätt kommer igång med

Basmodul

Hantera ditt patientregister och din dagliga ekonomi. Systemet känner av vilken ersättning som utgår från Försäkringskassan, summerar kostnaden för patienten, skriver ut tandvårdsräkning, och överföring elektroniskt till Försäkringskassan.

Tidbok

Tidboken är navet i din verksamhet, du får en bra överblick, säker hantering av dina patientbokningar och ett smidigt arbetsflöde. Jobbar du med delegering finns det stöd för detta. Vill du kunna erbjuda onlinebokning genom eTand är allt förberett för detta.

Anamnes

Du kan antingen skapa en egen anamnesblankett eller importera den medsända ASA-mallen. I tillägg till Ja/Nej markering kan fri textnotering göras för varje rad, och du kan även ställa in automatisk generering av cave. Varje ny anamnes för patienten dateras och sparas.

Kallelsehantering

Här får du, på ett säkert, enkelt och effektivt sätt, total kontroll på klinikens kallelseflöde. Du distribuerar kallelserna via telefon, SMS, epost eller utskrift på kallelsekort/ adressetikett. En bekräftad kallelse skapar automatiskt en daganteckningsrad med information om bokning samt kallelsesätt.

Tandstatus

Föregående tandvård och Karies registreras med hjälp av färger och symboler hur status på patienten ser ut. Du definerar själv vad respektive symbol eller färg betyder. Välj det inmatningssätt som passar dig bäst; du kan antingen klicka eller skriva in koden på respektive tandDu har även möjlighet att fylla i planerad vård för att utifrån den sedan skapa en terapiplan/kostnadsförslag.

Remiss

Få total kontroll på dina remisser, såväl utgående som inkommande. En skapad remiss genererar en rad i daganteckningarna med information om remissen och dess aktuella status. Externa dokument såsom remissbekräftelser eller remissvar kan skannas in och kopplas till remissen tack vare modulen Dokumenthantering.

Parod

Fickdjupsmätning kan registreras på två, fyra eller sex ytor. Förutom fickdjup registrerar du enkelt ex vis blödning, plack, tandsten, gingivit, furkation och mobilitet m.m. Varje parodregistrering dateras och sparas.

Dokumenthantering

Skanna eller importera in externa dokument till patientens journal. Modulen är även sammanlänkad med Remissmodulen. Här finns även möjlighet att skapa egna brevmallar för att snabbt och enkelt kunna skriva patientspecifika brev och dokument.

Statistik

Du som har höga krav på detaljerad statistik - här kan du plocka fram statistik på allt från ekonomi, åtgärder och tidbok, till åldersfördelning, tidbokningar och riskgruppering.

Notis

Hanterar dina noteringar, så kallade PostIt-lappar, digitalt. Du kan välja att koppla en notis till en specifik patient eller att bara göra en notering för egen del utan koppling till patient. 

Recept

Registrering, utskrift och arkivering av recept. Preparatregister samt register för färdiga receptmallar ingår. Mallregistret använder du för att lägga upp fördefinierade vanligt förekommande recept. Här finns även direktkoppling till FASS.

Röntgenkoppling

Öppna rätt patient i ditt röntgensystem direkt ifrån ALMA. Vi har koppling till alla röntgensystem på den svenska marknaden, du väljer själv vilket system du önskar koppling till.

Daganteckning

Du registrerar dina åtgärdskoder och skriver din text alt. mer effektiv med textmallar för varje åtgärdskod. Du kan även använda egenskapade fraser. Givetvis kan daganteckningstexten editeras även när du använt färdiga textmallar. När du skrivit och signerat en debiterbar daganteckning bildas automatiskt en motsvarande fakturarad i Faktura-fliken där du skriver ut patientens tandvårdsräkning och hanterar betalningen.

Förhandsprövning

Här skapar du snabbt och enkelt förhandsprövningar som sedan skickas digitalt direkt till Försäkringskassan. Alla förhandsprövningar arkiveras vilket gör dem enkla att spåra. En förhandsprövning genererar automatiskt en rad i daganteckningarna för att du lätt ska kunna hitta och se aktuell status på ditt förhandsprövade ärende.

Undersökningsprotokoll

Snabbt och enkelt sätt att skapa ett undersökningsprotokoll som tydligt och pedagogiskt visar patienten information om rekommenderad egenvård. Skapat undersökningsprotokoll genererar automatiskt en daganteckningsrad, vilket ger dig en bra översikt på vilka undersökningsprotokoll du lämnat ut till respektive patient.

Riskgruppering

Hjälper dig att kvalitetssäkra din vård till dina patienter. Du får överblick och kontroll över hur ditt arbete förbättrar dina patienters tandhälsa. Riskgruppering gör det också lättare att se på vilka patienter extra förebyggande resurser kan behövas.

Ankomstregistrering

Låt patienten själv anmäla sin ankomst till praktiken genom en pekskärm. Du frigör tid i receptionen och får samtidigt bra koll på vilka patienter som kommit. Patienten å sin sida känner sig trygg med att veta att du har fått information om dennes ankomst. Du kan också genom pekskärmen informera patienten om att denne, exempelvis, kan fylla i sin hälsodeklaration.

Ekonomitillägg

Ger utökad funktionalitet för reskontrabevakning. Modulen ger möjlighet att bevaka förfallna räkningar och fakturor samt att skriva påminnelser på dessa. Du får dessutom utökad ekonomisk statistik, förenklad registrering av Plus- och Bankgiro,  samt komplett funktion för kontanthantering med avseende på insättning på bank m.m.

Terapiplan

Här skapar du dina kostnadsplaner / terapiplaner. Först fyller du i patientens upparbetade karensbelopp, samt eventuella ATB och STB, i din kostnadsberäkning för att få en korrekt uträkning på patientens faktiska kostnad för den planerade tandvården. Förutom att bara ange dina planerade åtgärder finns det även möjlighet att ange bland annat tidsåtgång och prioritering för återkoppling till tidboken. När du markerar att åtgärden är utförd skapas automatiskt en rad i daganteckningen. De kostnadsförslag du skriver sparas för historik och spårbarhet.

Behörighet

Den här modulen ger dig full kontroll över vad som händer i systemet. Förutom personlig inloggning kan du även, som modulnamnet antyder, styra olika användares behörighet i ALMA. Vidare får du samtidigt en logg över de aktiviteter som sker i systemet under dagen, du kan exempelvis se vilken användare som varit inloggad på vilken dator och när, samt vilka patientjournaler användaren varit inne på. Som en extra bonus kan du som inloggad användare enkelt hålla koll på dina egna ärenden; till exempel vad du har för osignerade daganteckningar eller vilka aktiva remisser du har under bevakning.

Barnadministration

Barnadministration underlättar ditt arbete med sammanställning och rapportering till Libretto. Genom att registrera Tandstatus och EPI samt utförda åtgärder i ALMA tar du fram en rapportfil och importerar till Libretto. Du får en säker administration av dina barnpatienter genom bevakning av behandlade och obehandlade barn. Modulen innehåller även funktioner för hanteringen av de utbetalningar du får för dina behandlade barnpatienter.

Nätverk - 10 pc

Ger dig möjlighet att arbeta på ALMA på alla datorer. Vi anpassar din licens enligt de antal datorer du har i ditt nätverk.

Obegränsat antal användare

För ALMA Tandläkarsystem med lokal installation betalar du ingenting för de användare du lägger in i systemet. 

*Om du använder ALMA Cloud, vår molnbaserade version av ALMA, betalar du 200 kr/månad per aktiv användare av systemet.