Skip to main content

DentalEye

- Programmet för dentala bilder

Effektiv bildhantering ger bättre diagnostik och kommunikation

Ett säkert och bra bildhanteringssystem för alla dentala bilder är en viktig komponent i modern tandvård.

Med rätt system möjliggörs noggrann dokumentation, förbättrad diagnostik och enklare kommunikation internt och externt. 

Genom att investera i en pålitlig plattform för bildhantering kan ditt tandvårdsteam öka effektivitet och vårdkvalitet när ni enkelt kan visa och dela bilder för diskussioner och beslutsfattande kring patientfall. På samma sätt används bilderna för att pedagogiskt förklara tandhälsoproblem för patienter, vilket ökar patienttillfredsställelsen.

"Tandläkare arbetar med människor – inte datorer" 

- Läs mer i vår folder om DentalEye


DentalEye

DentalEye är systemet som är öppet för integration mot marknadens alla sensorer, bildplattesystem, panorama- apparater, 3D-röntgen, intraorala och digitala kameror.  Du tillåts kombinera utrustning från olika tillverkare och integrera mot alla system för journalföring och bild- överföring över internet. 

Vanliga frågor och svar

Måste jag använda ALMA Tandläkarsystem för att kunna köpa DentalEye?

Nej. DentalEye är ett fristående system som är kompatibelt med alla journalsystem på marknaden.

Vilken hårdvara kan man använda?

DentalEye är ett system som är öppet för integration mot marknadens alla sensorer, bildplattesystem, panoramaapparater, 3D-röntgen, intraorala kameror och digitala kameror. 

Hur fungerar det om man använder ett annat bildsystem idag?

Det är inga problem att konvertera över din bilddatabas från annat bildhanteringssystem till en DentalEye-databas.
Detta bokar vi in i samband med installation och utbildning så att övergången från ditt gamla system till DentalEye går så sömlöst och smidigt som möjligt.

Se våra instruktionsfilmer

Introduktion

Vanliga frågor

Hantera färgfoton