Om Almasoft          Utbildning          Support          eButik

En positiv granskningstjänst

- Lever du upp till lagkraven utifrån vård och dokumentation?

Ta chansen att få dina patientjournaler granskade av en erfaren granskare utan risk för påföljd

Syftet med att granska journaler är att säkerställa att tandvården man ger sina patienter verkligen lever upp till kraven enligt:

 • Patientsäkerhetslagen
 • Patientdatalagen
 • Tandvårdslagen

Med en lång och gedigen bakgrund inom tandvården, varav de senaste åren i egenskap av utredare/tillsynstandläkare hos IVO, har Lars Svärd mycket värdefull kunskap att förmedla.
Sedan han slutade på IVO 2021 har han jobbat som konsult där han erbjuder en positiv granskningstjänst som innebär att han hjälper tandläkare och vårdgivare att granska sina journaler för att säkerställa att man arbetar korrekt och patientsäkert.

Hur fungerar tjänsten och vad behöver du tänka på?

Du som behandlare väljer själv ut vilka journaler du önskar få granskade. För att du ska få bästa möjliga effekt av granskningen är det viktigt att Lars får tillgång till alla handlingar som tillhör de aktuella journalerna.

Med fullständiga journaler avses:

 • Anamnes
 • Daganteckningar
 • Statusregistreringar
 • Fickstatus
 • Röntgenbilder där exponeringsdatum framgår (på CD eller USB- minne)
 • Tandtekniska anvisningar och följesedlar
 • Remisser och remissvar
 • Eventuella mail eller brev som avser vården av patienten
 • I förekommande fall kliniska foton

Välj helst patientjournaler där det finns en ”basundersökning” som initierar en relativt omfattande behandling. Idealiskt är att hela behandlingen är utförd och att det även finns uppgifter om när en revisionsundersökning ska genomföras – eller allra helst att en sådan redan har genomförts.
Vid valet av två patientjournaler ska du försöka få med så många odontologiska områden som möjligt. Det är bra om ett av fallen har parodontala problem och ett fall kariologiska problem.
Någon eller några endodontibehandlingar bör finnas med, liksom protetiska behandlingar. Om du utför implantatinstallationer bör åtminstone ett av fallen inkludera denna behandlingsåtgärd.

Journalerna granskas utifrån följsamhet till Patientsäkerhetslagen (vetenskap och beprövad erfarenhet), Patientdatalagen (journaldokumentationsskyldighet) samt Tandvårdslagen (god vård).

Slutligen rekommenderas du att välja ut två patientjournaler som du själv anser vara bra.
Detta eftersom erfarenheten är att det ger den bästa återkopplingen till dig i din strävan att höja den odontologiska kvaliteten, samt kvaliteten i journaldokumentationen.

Vad får du tillbaka efter granskningen?

När granskningen är klar får du resultatet skickat till dig via epost i form av ett worddokument där guidelines finns noterade, liksom de eventuella brister som framkommit i granskningen.
Du får även en excelfil som kommer att ge dig en mer visuell bild av vilka frågeställningar som granskats samt dina resultat. Du kommer också få en analys av de viktigaste punkterna där du ser ditt resultat jämfört med samtliga tandläkare som historiskt sett har granskats. 
(Samtliga är såklart anonyma i denna jämförelse, bortsett från dig själv.)

Granskningen avrundas med en timmes Teamsmöte med Lars, där resultatet av granskningen diskuteras;
- vilka positiva delar har uppmärksammats?
- vilka områden kan behöva utvecklas?
Givetvis har du möjlighet att även diskutera andra frågor som avser din verksamhet.

Vem är Lars Svärd?

Lars Svärd är f.d. tillsynstandläkare på Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Numera arbetar han som extern granskare inom tandvården.
Han tog sin grundutbildning 1983 och arbetade som privattandläkare fram till 1998. Han vidareutbildade sig sedan till beteendevetare inom vuxenpedagogik 1998 – 2000.
Fram till 2012 var han kvalitetschef på Praktikertjänst Tandvård för att därefter under 2 år vara Sverigechef för tandvårdskedjan Colosseum Sverige AB.
2014 tog han steget in i myndighetsvärden och blev tillsynstandläkare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han verkade som tillsynstandläkare med huvudinriktning att granska legitimerade tandläkares behandlingar och dokumentation fram till maj 2021 då han avslutade sin anställning på IVO.

Idag verkar han som konsult för att hjälpa vårdgivare/behandlare att säkerställa att tandvården som meddelas patienter är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att dokumentation följer gällande regelverk.


Prisexempel:

En tandläkare:
- Förberedelse att granska journaler med tillhörande röntgenologiskt underlag: 1 h
- Journalgranskning 2 journaler: 6 h
- Rapportskrivning: 4 h
- Excelanalys - Topp 18 analys: 0,5 h
- 1 timmes digitalt Teams-möte med Lars
Totalt: 23 000:- ex moms

Två tandläkare:
- Förberedelse att granska journaler med tillhörande röntgenologiskt underlag: 1 h
- Journalgranskning 2+2 journaler: 12 h
- Rapportskrivning: 4 h
- Excelanalys - Topp 18 analys: 1 h
- 1 timmes digitalt Teams-möte med Lars
Totalt: 36 000:- ex moms

Tre tandläkare:
- Förberedelse att granska journaler med tillhörande röntgenologiskt underlag: 1 h
- Journalgranskning 2+2 + 2 journaler: 18 h
- Rapportskrivning: 4 h
- Excelanalys - Topp 18 analys: 1,5 h
- 1 timmes digitalt Teams-möte med Lars
Totalt: 50 000:- ex moms

Kontakt

Lars Svärd
Telefon: 070-329 05 26
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ALMASOFT
- Telefon: 046- 23 81 80
- Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


ALMASOFT
Kyrkostigen 5
247 63  VEBERÖD
046-23 81 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

©  ALMASOFT. All rights reserved.

Webbsida skapad av Joomlaproffs